Vi är en totalpartner när det gäller transport- och logistiklösningar.

Cetel har varit verksamt i snart 20 år. Vi har under denna tid skaffat oss en betydande kunskap om transporter och vi  har arbetat upp ett betydande nätverk av transportörer.

Våra kunder återfinns bland mindre och medelstora företag där man inte vill eller kan ha en egen transportavdelning.

 

För den dagliga godstrafiken gör vi färdiga transportupplägg som passar våra kunder. Vi implementerar TA-program och utbildar våra kunder i användningen av dem. Vi hanterar eventuella problem som försvunnet gods,  reklamationer mm. Generellt kan sägas att vi försöker att lära känna våra kunder så väl att vi vet vilka krav som de ställer på sina transporter. Det kan röra sig om tidskrav i förhållande till kostnadskrav.

 

Alla transporter: en neutral kontakt.

Vi använder oss av allt från de största transportföretagen inom flyg-, sjö och landtransporter, till mindre åkerier allt efter våra kunders behov. Det innebär att våra kunder har samtliga tranportslag tillgängliga med bara en transportkontakt. Ställs vi inför en fråga som vi inte har ett omedelbart svar på, så vet vi hur vi hittar den bästa lösningen till ett vettigt pris.

 

Det bästa av allt!

Trots att vi utför mycket arbete för våra kunder, så innebär samarbetet med Cetel ofta att transportkostnaderna sjunker. Det beror givetvis på att vi använder oss av våra kunders samlade transportinköp för att hålla nere transportkostnaderna.

Anledningar till varför ska du välja oss!